kreatywny manago

Dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje prezentacji, spontaniczności, kreatywności i dystansu do siebie i innych.

Cele

 • Rozwijanie spontanicznego i kreatywnego słuchania jako klucz docierania do siebie i innych ludzi
 • Budowanie relacji, które opierają się o bardziej autentyczny kontakt
 • Próbowanie różnych reakcji „na scenie” w kontekście sytuacji biznesowych

Zagadnienia

To warsztat nie dla mięczaków tylko dla prawdziwych twardzieli, którzy potrafią odnajdywać dziecięcą /nie dziecinną/ część siebie. Teatr to umowna scena, umowna sytuacja, umowna rola, która jednak daje bezpieczną przestrzeń do próbowania, testowania, porównywania, poszerzania swojego repertuaru reakcji na sytuacje biznesowe zdarzające się niemal każdemu podczas spotkań biznesowych.

Czym ten trening dla Ciebie będzie:

 • Szansą na przełamywanie siebie – wtedy kiedy chcesz i tak jak sobie na to pozwolisz – bez presji jednak z szansą
 • Zabawowym i jednocześnie poważnym potraktowaniem umiejętności spontanicznego kreowania relacji w trakcie spotkania
 • Niełatwym zadaniem związanym z pokazaniem swoich zasobów i ich maksymalnym wzmocnieniem
 • Testowaniem wielu sposobów na aktywne słuchanie w formule, która jest daleka od struktur szkoleniowych
 • Tworzeniem przestrzeni, gdzie poprzez odległe skojarzenia, metafory związane z technikami teatru improwizacji masz szansę lepiej zrozumieć siebie i innych
 • Diagnozą tego jak bardzo umiesz w sobie znaleźć pokłady spontaniczności w budowaniu relacji
 • Próbą charakteru – brzmi poważnie a jak będzie to będzie zależało od tego ile jesteś gotów zaryzykować aby poprzez twórczą zabawę ujawnić kawałek siebie

Co się będzie działo

 • Zebranie indywidualnych oczekiwań w formule „SKOJARZENIA”
 • Wprowadzenie do zasad pracy technikami teatru improwizacji
 • Przypomnienie kluczowych zasad pracy: zaufanie, spontaniczność, akceptowanie propozycji, słuchanie i uważność, opowiadanie historii, komunikacja niewerbalna
 • Rozgrzewka spontaniczna z ciała– rysujemy „idealnego” menedżera
 • Wprowadzenie do zadania/instrukcja
 • Realizacja zadania + nadanie tytułów
 • Omówienie dotyczące wyzwań związanych z osobistą spontanicznością
 • Alternatywna interpretacja wiersza/tekstu – będziemy ćwiczyli swój głos, jego siłę, tempo, melodyczność a do tego uruchomimy ciało
 • Instrukcja dotycząca pracy zespołowej
 • Rozgrzewka aparatu mowy
 • Wstępna interpretacja tekstu
 • Reinterpretacja tekstu wraz z krótkimi etiudami aktorskimi związanymi z pracą ciałem i przestrzenią
 • Omówienie w kontekście wychodzenia ze strefy komfortu podczas pracy
 • Tworzymy historię: Opowiadanie historii z „tematem” w tle – każda osoba wnosi jedno „nietrywialne” zdanie do historii – grupa będzie opowiadała historię z życia organizacji /struktura z początkami zdań lub „wzmacnianie” elementu z historii/
 • Instrukcja do zadnia
 • Opowiedzenie historii 1
 • Opowiedzenie historii 2
 • Omówienie zadnia w aspekcie komunikacji i aktywnego słuchania
 • Statusy i ich konsekwencje – technika teatru improwizacji, która w życiu bywa inspirująca i bardzo rozwojowa – każdy otrzymuje kartę, jego zadaniem jest odszyfrować swój status przez to jak zachowują się inni wokół i względem danej osoby
 • Wprowadzenie zasad
 • Ćwiczenie na aktywną komunikację i słuchanie
 • Formułowanie hipotezy statusu
 • Omówienie gry
 • Od zabawy do rzeczywistości biznesowej – symulacja dialogu z rozumieniem różnicy statusów /status wysoki vs status niski/
 • Przykładowe demo z „neutralnym” statusem
 • Budowanie przestrzeni wokół możliwych scenariuszy w krótkim dialogu
 • Omówienie
 • Zakończenie
 • Pytania/odpowiedzi