Konsultacje

Konsultacje grupowe

Praktyczny warsztat wspierający efektywną komunikację w grupach

OPIS METODY

To brytyjska metoda pracy z zespołem polegająca na uruchamianiu dialogu pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, interpretowaniu procesu oraz odnoszeniu się do ustalonych celów spotkania. Jest to praca wymagająca dwóch konsultantów oraz doskonałego przygotowania całego przedsięwzięcia szczególnie w aspekcie CELÓW oraz PROCESU. Zajęcia odbywają się na „neutralnym”gruncie. To propozycja, która doskonale nadaje się do pracy w zespołach, które:

 • Zmieniły swoją strukturę /przejęcia, fuzje, wydzielenia, zmiana zarządu, zmiana strategii, zmiana produktowa itp./
 • Zmieniają aktualnie sposób funkcjonowania /reorganizacja, zwolnienia, zmiana sposobu działania operacyjnego, zmiana systemów premiowych i motywacji itp./
 • Zmieniają kulturę organizacji /zmiana hierarchii, zmiana stylu zarządzania, zmiana portfolio klientów itp./

Jest to metoda stosowana np. w strukturze kaskadowej – najwyższe kierownictwo, średni szczebel zarządzania, najniższy szczebel zarządzania, pracownicy liniowii. Przy niewielkich strukturach – menedżerowie wszystkich szczebli spotkają się na JEDNYM wydarzeniu. Maksymalna liczba osób: 16.
Nasza propozycja koncentruje się zatem na wsparciu zespołu z zrozumieniu tego:

 • Na jakim etapie rozwoju, pracy i współpracy właśnie się znajdują
 • Co doprowadziło zespół do sytuacji konfliktowej i/lub kryzysu, zmiany, reorganizacji, spadku efektywności itp.
 • Jakiego przywództwa aktualnie potrzebują
 • Co mogą zrobić, aby z impasu przejść do kreatywności
 • Co jest możliwe a co niemożliwe w aktualnej sytuacji biznesowej

Podobno żelazo wykuwa się najlepiej jak jest rozgrzane. Dlatego pracujemy na najbardziej z możliwych realnym materiale jaki wniesie grupa pomagamy zrozumieć, nazwać, przezwyciężyć, przepracować, rozwiązać te dylematy, z którymi zespół aktualnie się mierzy.

FORMUŁA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przez dwóch konsultantów. Przynajmniej jedna z prowadzących osób ma doświadczenie biznesowe. Obie osoby są przygotowane i przeszkolone do konsultowania grup w oparciu o sprawdzone metody pracy z grupami w tym interpretowanie zachowań na poziomie indywidualnym, grupowym i w odniesieniu do całego procesu w organizacji.
Cele naszej wspólnej konsultacyjnej pracy są uzgadnianie zawsze na kilku poziomach związanych z potrzebami / oczekiwaniami takich interesariuszy jak:

 • Działu HR / HR Business Partners
 • Sponsor wydarzenia
 • Menedżer zespołu
 • Poszczególni członkowie zespołu

Definiowanie celów odbywa się na poziomie indywidualnym i grupowym.
Po uzgodnieniu celów – zazwyczaj jest to jeden lub dwa cele proponujemy formułę 2+2 lub 2+1

PIERWSZE DWUDNIOWE KONSULTACJE

 • Są to zawsze dwudniowe konsultacje z grupą. Jest tutaj kilka warunków, które muszą zostać spełnione:
 • Spotyka się CAŁY zespół wraz ze swoim przełożonym
 • Spotkanie odbywa się poza firmą
 • Obecność WSZYSTKICH osób w zespole jest obowiązkowa
 • Grupa może składać się maksymalnie z 16 osób /przy większej liczbie osób tworzone są dwie kolejne grupy/

Praca polega na przekazaniu przez konsultantów ustalonych celów spotkania i propozycji pewnych niedyrektywnych struktur wspierających uruchomienie dialogu pomiędzy członkami całej grupy. W ustalonych odstępach czasu dokonywane są interpretacje konsultantów zarówno dotyczące aspektów merytorycznych jak również, a raczej przede wszystkim, interpretacji dotyczących procesu pracy i zachowań poszczególnych osób na poziomie racjonalnym i emocjonalnym.
Na zakończenie każdego dnia jest również przestrzeń do refleksji jak to wydarzenie może zostać aplikowane do biznesowej rzeczywistości. Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że praca zespołu dotyczy wyłącznie REALNIE wniesionych tematów i zdefiniowanych CELÓW.

DRUGIE WYDARZENIE O CHARAKTERZE „FOLLOW–UP”

W tym przypadku nie zmienia się formuła wydarzenia natomiast zmieniają się jego cele. W trakcie tego spotkania grupa w specjalnie przygotowanych aktywnościach o charakterze niedyrektywnym może przyjrzeć się procesom zmiany, skomentować to co wydarzyło się na pierwszym spotkaniu i w międzyczasie. To na czym najbardziej nam zależy to umożliwić grupie i poszczególnym osobom wypowiedzieć się na forum, posłuchać siebie i innych i usłyszeć siebie i innych. Podczas tego spotkania konsultanci również dbają o to, aby pracować na REALNYCH sytuacjach z firmy i pilnować uzgodnionych CELÓW spotkania.

WARUNKI BRZEGOWE

 • Zajęcia mają odbywać się poza firmą i mieć formułę wyjazdową /ważne dla procesu i aspektów merytorycznych/
 • Podczas zajęć konieczne są 2 sale z podstawowym wyposażeniem /flipchart + pisaki, krzesła, stoły/
 • Zajęcia są prowadzone przez dwóch konsultantów
 • Minimalny czas trwania pierwszego zjazdu to pełne 2 dni
 • Minimalna liczba osób: 6, maksymalna liczba uczestników: 16
 • Zajęcia mają mieć follow-up, który ma trwać minimum 1 dzień i może być zrealizowany w firmie

DLACZEGO TA METODA

Największą zaletą tej metody jest praca na REALNYCH treściach wnoszonych przez Uczestników. Nie ma tutaj, żadnych ćwiczeń i innych struktur szkoleniowych. Uczestnicy przez cały czas trwania konsultacji mają dostęp do celu i pracują „tu i teraz” z rzeczywistymi potrzebami, oczekiwaniami, w monitorowanym i interpretowanym przez konsultantów dialogu i współpracy.

KORZYŚCI

Wynikiem takich sesji konsultacyjnych jest zazwyczaj:

 • większa integracja
 • rozumienie siebie nawzajem
 • rozumienie własnego funkcjonowania w grupie i rozumienia pracy całej grupy
 • przepracowywanie ISTOTNYCH i REALNYCH potrzeb na poziomie indywidualnym i grupowym
 • plan dalszych działań wypracowany w dialogu
 • odniesienie pracy BEZPOŚREDNIO i WPROST do kontekstu biznesowego
 • uczestnicy SAMI wybierają najefektywniejszą dla nich formułę pracy i dialogu
 • konsultanci jedynie sugerują pewne niedyrektywne formuły do pracy i współpracy
 • cena tego rodzaju aktywności jest niższa niż wielu rynkowych szkoleń
 • nowoczesna formuła pracy w grupie i dla grupy