O procesie słów kilka

CO ROBIMY

W coachingu indywidualnym stawiamy na kilka aspektów:

 • wewnętrzny wgląd
 • pracę na zasobach wewnętrznych
 • systemowym oglądzie sytuacji
 • zrozumieniu mechanizmów nieświadomych w postawie i zachowaniach
 • koncentracji na „tu i teraz”
 • tworzeniu przymierza coachingowego opartego na zaufaniu, otwartości i poufności
 • modelu P–R–O (person/role/organization / osoba/rola/organizacja ) i badaniu takich elementów

JAK

 • osobowość, historia i doświadczenie, kompetencje i talenty, aspiracje, ambicje i karierę,
 • środowisko pracy, role (zawodowe, społeczne, grupowe, indywidualne)
 • zadaniach indywidualnych do wykonania między sesjami
 • osobistym zaangażowaniu i kontakcie
 • różnorodności metod pracy podczas sesji coachingowych
 • dawaniu sposobności do poznawania siebie i konfrontowania z samym sobą
 • inspirujemy i kreatywnie wspieramy zmianę
 • trzymamy ramę sesji: T–T–T (time, task, territory / czas/zadanie/terytorium)
 • superwizujemy swoją pracę coachingową i sami nieustannie się rozwijamy

CZEGO NIE ROBIMY

 • nie prowadzimy terapii, a jeżeli ktoś prosi o taką pomoc – to rekomendujemy podejście terapeutyczne i wskazujemy kierunki poszukiwań terapeuty
 • nie doradzamy nawet jak czujemy, że z naszego doświadczenia to może być wspierające – ponieważ to nasza perspektywa a na koniec sesji pozwalamy sobie na komentarz jeżeli Klient poprosi 
 • nie naciskamy na zmianę ponieważ Klient wybiera taki sposób jaki chce dla siebie i na co jest gotowy natomiast wskazujemy do tego, że zmiana jest nieuchronna
 • nie piszemy raportów z oceny postępów naszych Klientów tylko raport logistyczny, a treść pracy i efekty opisuje Klient samodzielnie
 • nie zmuszamy do zdefiniowania celów, ponieważ wierzymy, że taka trudność jest również elementem rozwoju i wyzwania dla naszych Klientów i czasem samo nazwanie celu jest już elementem pracy coachingowej
 • nie działamy na podwójnej agendzie i to co zostanie ustalone w spotkaniu trójstronnym może być jedynie zmodyfikowane i doprecyzowane w trakcie pracy coachingowej
 • nie opowiadamy o naszych sukcesach i porażkach z Klientami – nawet na indywidualnych superwizjach utrzymujemy poufność relacji