Komunikacja
Interpersonalna

Praktyczny warsztat wspierający efektywną komunikację interpersonalną w relacjach indywidualnych i grupowych

CELE:

 • Przedstawianie informacji w sposób precyzyjny, klarowny, przejrzysty i spójny
 • Świadome stosowanie argumentacji i kontrargumentacji
 • Aktywne słuchanie ze zrozumieniem
 • Świadomość postawy pro aktywnej w komunikacji ( m.in. inicjowanie dialogu)
 • Parafrazowanie i klaryfikacja mające na celu upewnienie się, czy przekaz został poprawnie zrozumiany
 • Umiejętność dopasowania komunikatu do odbiorcy
 • Znajomość własnego stylu komunikacji
 • Znajomość barier i zakłóceń w komunikacji społecznej
 • Większa świadomość siebie w relacjach interpersonalnych

ZAGADNIENIA

 • Komunikacja interpersonalna – cel / świadomość
 • Precyzja wypowiedzi
 • Pytania w komunikacji
 • Zastosowanie przykładów i metafor
 • Typy osobowości a styl komunikacji
 • Analiza stylu komunikacji w korelacji z innymi
 • Komunikacja niewerbalna – sygnały, uwrażliwianie
 • Emocje w procesie komunikacji
 • Bariery komunikacji społecznej
 • Praca na przekonaniach
 • Aktywne słuchanie