Rozwiązywanie Problemów

Praktyczny warsztat poświęcony kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji

Cele

 • dostarczenie wiedzy niezbędnej to zdiagnozowania problemu
  poszerzenie repertuaru narzędzi, których można użyć w kontekście rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • wzrost umiejętności praktycznego zastosowania zróżnicowanych strategii i narzędzi w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji
 • gotowość do stosowania zróżnicowanych strategii postępowania

Zagadnienia

 • definicja i rozumienie problemu
  aspekty związane z procesem podejmowania decyzji
  algorytm decyzyjny
 • podejście naturalne intuicyjne / podejście heurystyczne – wraz z wybranymi metodami kreatywnymi / podejście analityczne – z przedstawieniem wybranych metod
 • pytania pogłębiające rozumienie problemu – kilkanaście typów pytań (dedukcyjne/indukcyjne, pośrednie/bezpośrednie, typu „joker” itp.)
 • różne metody rozwiązywania problemów (rysunek i metafora / scenariusze )
 • wybór zoptymalizowanej strategii rozwiązań
 • psychologiczne aspekty podejmowania decyzji
 • decyzje o charakterze indywidualnym – bariery, ograniczenia, możliwości
 • grupa i decyzje grupowe – dynamika pracy, ograniczenia, możliwości
 • modele mentalne i ich funkcje w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji