Coaching dla menedżerów

To o tym jak być sensownym coachem / mentorem dla swoich podwładnych, koleżanek i kolegów.

Cele

 • Uelastycznienie pełnionej roli o dodatkowe kompetencje coachingowe / mentoringowe
 • Efektywniejsza praca podczas rozmów indywidualnych i grupowych wykorzystująca narzędzia i podejście coachingowe / mentoringowe
 • Rozwój osób w zespole z wykorzystaniem podejścia umiejętności pracy coachingowej / mentoringowej

Korzyści

 • Zwiększenie umiejętności interpersonalnego budowania relacji w bardzo wielu kontekstach społecznych
 • Większe możliwości budowania i rozwijania relacji biznesowej opartej o otwarty i prawdziwy dialog indywidualny i w grupie
 • Skuteczność w działaniu poprzez lepsze diagnozowanie potrzeb i oczekiwań drugiej strony

Zagadnienia

 • Opis procesu coachingowego (C) / mentoringowego (M)
 • Struktury i typy sesji coachingowej / mentoringowej indywidualnej / grupowej
 • Komunikacja wykorzystywane podczas procesu C / M
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności z wielowymiarową informacją zwrotną
 • Gotowy zestaw narzędzi komunikacyjnych i wspierających procesy C / M
 • Rozwiązywanie dylematów związanych z wielością ról np.: Menedżer-Coach, Kolega-Mentor itp.
 • C / M jako narzędzie interwencji oraz procesów wpływających na zmianę kultury na dojrzałą organizację