Prezentacje Wystąpienia

Prezentuj, występuj, bądź

Cele

 • Rozwijanie umiejętności przemawiania i prezentowania do grup małych i średnich (do 20-tu osób)
 • Świadome wykorzystywanie potencjału i silnych stron w budowaniu interakcji z publicznością
 • Większa swoboda i mniejszy stres podczas wystąpień i prezentacji

Korzyści

 • Swoboda w prezentowaniu i mówieniu do audytorium małego i średniego (grupy do 20-tu osób)
 • Adekwatne reagowanie na różne trudne sytuacje czy osoby podczas prezentacji / wystąpień
 • Większa pewność dotarcia z przekazem do konkretnej grupy odbiorców

Zagadnienia

 • Rozgrzewka: ciało, głos, umysł
 • Praktyczne ćwiczenia wspierające umiejętności budowania komunikatu, formułowania myśli i interakcji z audytorium
 • „Zaciekawiacze” i ich wykorzystanie do budowania napięcia i uważności audytorium
 • Praca z przestrzenią i rekwizytami
 • Zapomnij o slajdach – czyli praca z grupą, flipchartem, energią
 • Grande finale – czyli „… i wchodzę ja ubrany w biały frak i…”

Informacje dodatkowe

 • Zajęcia opierają się o pracę zróżnicowanymi metodami
 • Szkolenie odbywa się najczęściej w teatrze
 • W niektórych wariantach może być współprowadzone przez aktora / reżysera / logopedę / eksperta od śpiewu i impostacji głosu
 • Zajęcia dla odważnych i chętnych uczyć się w sposób niestandardowy
 • Wymagany bardzo luźny i nieformalny strój