Asesorem kompetencji być...

Program rozwijający umiejętności diagnozowania i oceny kompetencji w organizacjach.

Cele

 • Dostarczenie wiedzy nt modeli kompetencyjnych, kompetencji  badania kompetencji
 • Rozwijanie umiejętności w projektowaniu całych procesów AC/DC w organizacji
 • Budowanie umiejętności przygotowania i prowadzenie AC/DC – praktyczny warsztat ze studentami

Zagadnienia

ROZUMIENIE PROCESU

 • kluczowe założenia – centrum oceny / rozwoju
 • opis procesu oceny – kamienie milowe
 • role i odpowiedzialności w trakcie oceny

KOMPETENCJE

 • definicja i opis kompetencji, wraz z praktycznymi przykładami realnych kompetencji
 • procedura budowy modelu kompetencyjnego
 • praktyczny warsztat budowania jednej kompetencji i wskaźników behawioralnych

NARZĘDZIA

 • przegląd najważniejszych narzędzi stosowanych w AC/DC
 • przykłady najczęściej stosowanych narzędzi – wzory ćwiczeń, zadań, zagadnień
 • zbudowanie jednego narzędzia do wybranej kompetencji
 • analiza użyteczności narzędzia
 • zbudowanie macierzy zadań|kompetencji

PRZEBIEG PROCESU OCENY

 • symulacja początku spotkania i oceny
 • przeprowadzenie próbnego zadania
 • symulacja wywiadu kompetencyjnego

RAPORT I INFORMACJA ZWROTNA

 • najistotniejsze elementy raportu oceny
 • analiza przykładowego raportu uczestnika
 • informacja zwrotna – model i sposoby jej udzielania
 • symulacja udzielania informacji zwrotnej z wykorzystaniem raportu

NIESTANDARDOWE NARZĘDZIA

 • alternatywne narzędzia do badania kompetencji – przegląd i przykłady
 • wykorzystanie aktora w scenkach
 • monodrama i drama w centrum oceny
 • techniki teatru improwizacji – wraz z przykładami
 • przygotowanie narzędzia z wykorzystaniem jednego z niestandardowych narzędzi
 • symulacja 

KOMPETENCJE I SKALE BEHAWIORALNE W PRZYKŁADACH I ĆWICZENIACH

 • wybór kompetencji, które będą podlegały ocenie w czasie badania
 • przygotowanie skal do oceny wybranych kompetencji w czasie trwania badania
 • opisanie skal wraz z kalibracją oceny
 • przygotowanie przykładowych ćwiczeń
 • przygotowanie matrycy kompetencje/ćwiczenia

KALIBRACJA OCENY

 • symulacja ćwiczeń do AC/DC
 • błędy oceny – przykłady i demonstracje
 • przygotowanie formularzy obserwacji i informacji zwrotnej
 • przydział kandydatów i ról w czasie drugiego dnia warsztatu
 • omówienie drugiego dnia w odniesieniu do planu

OCENA

 • powitanie uczestników badania i przedstawienie się asesorów
 • przeprowadzenie obserwacji (sesja dopołudniowa)
 • przeprowadzenie badania (sesja popołudniowa)
 • pożegnanie uczestników
 • sesja informacji zwrotnej i autorefleksji po ocenie
 • praca w dwójkach nad przygotowaniem raportu

RAPORTY

 • przygotowanie raportów do informacji zwrotnej
 • spotkania z Uczestnikami badania i udzielenie informacji zrotnej
 • refleksja indywidualna asesorów
 • podsumowanie zajęć