Ekspert EXCEL

Excel nie ma takiego momentu w życiu, w którym nie można się czegoś nowego, pożytecznego, sensownego nauczyć.

To jedyne szkolenie z umiejętności “twardych” związanych z obsługą programu Excel. Prowadzę te zajęcia od ponad 25 lat. Piguły wiedzy i umiejętności.

Zagadnienia

 • Edycja arkuszy
 • Edycja zawartości komórki oraz wstawianie i usuwanie komórek
 • Polecenia Kopiuj i Wklej oraz ich zaawansowane opcje
 • Autouzupełnianie /flashfill/
 • Odwołanie względne, bezwzględne, mieszane i przykłady użycia
 • Zastosowanie funkcji w formułach
 • Funkcje: budowa, argumenty, wprowadzanie
 • Funkcje typy: matematyczne i trygonometryczne, statystyczne, logiczne, wyszukiwania i adresu, informacyjne, daty i czasu, tekstowe
 • Formatowanie komórek
 • Formatowanie warunkowe
 • Tworzenie wykresów: kreator, powiązania, elementy, formatowanie
 • Listy i ich zastosowanie
 • Polecenie Autofiltr oraz filtry zaawansowane
 • Sortowanie
 • Sumy pośrednie
 • Tabele przestawne / tworzenie, modyfikowanie, dodatkowe pola i elementy obliczeniowe, filtrowanie, grupowanie
 • Analiza danych
 • Logika
 • Podstawowe i zaawansowane funkcje
 • Tworzenie skomplikowanych/wieloskładnikowych formuł
 • Scenariusze / szukaj wyniku / Dodatke Solver
 • Skróty klawiszowe, ułatwienia
 • Opcje wklej specjalnie (transpozycja)
 • Narzędzie przejdź do
 • Przypisywanie i zarządzanie nazwami komórek i zakresów
 • Ochrona: komórek, arkuszy i skoroszytów
 • Praca grupowa i śledzenie zmian, komentarze
 • Inspekcja arkusza
 • Tworzenie własnych szablonów, wykresów, arkuszy,
  skoroszytów

DLA TWARDZIELI

 • PowerQuery
 • Analiza w Python i moduł PANDAS