Przywódcą być... niełatwa sprawa

Praktyczny, niewydumany program dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w roli liderów, menedżeró, przywódców i innych -ów…

Cele

 • Wzrost wiedzy w kontekście pełnionej roli przywódcy w organizacji dla zespołu i poszczególnych jego członków
 • Dostarczenie wiedzy w zakresie różnorodnych narzędzi wspierających realizowanie celów a wynikających z roli przywódcy
 • Zwiększenie umiejętności przywódczych poprzez zróżnicowane narzędzia (autorytet, budowanie relacji, komunikowanie potrzeb|celów itp.)
 • Doskonalenie warsztatu przywódcy z uwzględnieniem kultury organizacyjnej, potrzeb i oczekiwań
 • Większa elastyczność w doborze stylów przywództwa z uwzględnieniem osobistych preferencji
 • Poszerzenie świadomości roli przywódcy w kontekstach organizacyjnym, ludzkim, zadaniowym

Zagadnienia

 • autorytet – cechy i sposoby na budowanie autorytetu (motto i expose przywódcy)
 • osobista wizja przywódcy – wartości, potrzeby, oczekiwania względem siebie, innych, zespołu, zadania i organizacji
 • style przywództwa – dyrektywne, coachingowe, partnerskie i rozwojowe
 • moje osobiste cechy i preferencje związane ze stylem przywództwa
 • budowanie osobistego przywództwa na potencjale i mocnych stronach ze świadomością deficytów
 • determinanty przywództwa w lustrze pracy zespołowej i kultury organizacyjnej
 • jakiego przywódcę poszukują i potrzebują członkowie zespołu – określanie sytuacyjnego przywództwa
 • rozwiązywanie konfliktów (mediacje, negocjacje, arbitraż) jako sposób na przywództwo
 • delegowanie wspierające zmianę
 • motywowanie inspirujące i twórcze
 • coaching – sposób na zmianę przez osobę i relację
 • procesy grupowe – ich rozumienie w procesie przewodzenia
 • intrapersonalny dialog przywódcy – wartości
 • interpersonalny wpływ w komunikacji
 • intergrupowe relacje wspierające i utrudniające przywództwo