Sobą być i ze sobą być...

Psychodramatyczne zajęcia dla chcących być bliżej siebie, rozumieć siebie i być bliżej innych. Realizowane w duecie trenerskim

Cele 

 • podniesienie zdolności rozpoznawania uczuć własnych i uczuć innych
 • poznanie nowych zasad konstruktywnego spojrzenia na pracownika 
 • wzrost umiejętności słuchania innych w momentach występowania napięcia emocjonalnego i emocji nacechowanych negatywnie
 • skuteczniejsze kreowanie przestrzeni w relacjach interpersonalnych
 • radzenie sobie z emocjami w sytuacjach negatywnego odbioru emocjonalnego
 • większa świadomość wpływu uczuć innych i własnych w kontaktach interpersonalnych
 • gotowość do bardziej świadomego kreowania relacji ze świadomością emocjonalną 

Zagadnienia

 • modele inteligencji emocjonlanej – przegląd z przykładami
 • typologia kompetencji emocjonalnych – psychologiczne, społeczne, prakseologiczne
 • siedem czynników kontaktu emocjonalnego – samoświadomość, poczucie własnej wartości, samoocena, samokotrola, empatia, perswazja, przywództwo
 • wyrażanie emocji – praktyczny warsztat w różnych kontekstach – biznesowych i osobistych
 • twarz w ekspresji – ćwiczenia z odczytywania stanów emocjonalnych
 • sylwetka, gest i głow w ekspresji emocji – demonstracje i praktyczne zadania
 • kulturowe aspekty ekspresji emocji – co dla kogo i ile znaczy
 • psychologiczne aspekty procesów grupowych i ich wpływ na emocje
 • normy grupowe i ich wpływ na emocje przeżywane w grupie i przez grupę
 • przykłady aktywności wspierających odczytywanie norm grupowych
 • praktyczne etiudy poszerzające gamę ekspresji emocjonalnej
 • komunikowanie emocji
 • interpretowanie emocji własnych i innych – praca z kołem emocji
 • od agresji i rywalizacji do twórczej emocjonalnej współpracy
 • informacje zwrotne