Praca dla zespołu i z zespołem

Praktyczny warsztat wspierający efektywną komunikację na poziomie zespołowym

Cele

 • Poznanie metod efektywniejszego wykorzystania pracy zespołowej
 • Dostarczenie wiedzy w zakresie budowania i rozwijania zespołów wysokiej skuteczności (High Potential Teams)
 • Doskonalenie komunikacji ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i dzielenie się pomysłami
 • Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności, oraz komunikacji interpersonalnej

Cele na poziomie zespołowym:

 • Integracja zespołu na płaszczyznach: interpersonalnej, grupowej i międzygrupowej
 • Na poziomie indywidualnym: lepsze poznanie osób w ramach swojego zespołu i spoza zespołu

Zagadnienia

WSTĘPNIAK 

 • Metafora zespołu – czym jest dla mnie mój zespół
 • fotografia mojego zespołu “tu i teraz”
 • Zespół vs Grupa – różnice pomiędzy efektywnymi zespołami a grupami roboczymi
 • Determinanty towrzące zespoły – koncepcja E. Schein’a
 • Zespół wysokiej skuteczności (High Potential Teams) – wypracowanie podstawowych elementów, które decydują o zespole wysokiej skuteczności 
 • Potencjały mojego zespołu – diagnozowanie przestrzeni do eksplorowania
 • Informacja zwrotna, jako element pracy indywidualnej, zespołowej i między zespołowej.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej i raportowanie postępów uczenia się i rozwoju (indywidualnego | zespołowego)
 • 5 dysfunkcji zespołu – w oparciu o koncepcję P. Lencioni
 • Autodiagnoza zespołu wraz z możliwymi udoskonaleniami dotyczącymi poprawy funkcjonowania zespołu 
 • Role w zespole z wykorzystaniem koncepcji M. Belbina wraz z diagnozą indywidualną poszczególnych ról
 • Zespół / Jednostka / Zadania – koncepcja J. Adair’a w przełożeniu na poszczególne zespoły oraz dział wraz z przykładowymi elementami wspierającymi zastosowanie koncepcji w przełożeniu na konkretne efekty pracy
 • Pytania, które stymulują – moduł poświęcony pytaniom inspirującym, intrygującym, ciekawym, pogłębiającym zrozumienie, otwierającym i twórczym 
 • Błędy w pracy zespołowej – co utrudnia lub wręcz uniemożliwia wykorzystanie potencjału zespołu
 • Manifest zespołu – jakie działania musimy wdrożyć, powinniśmy wdrożyć, warto wdrożyć aby efektywniej pracować w swoim zespole oraz pomiędzy zespołami w dziale eksportu
 • Etapy rozwoju grupy w zadaniu „Wycieczka” – proces grupowy i jego wpływ na efektywność pracy