Facylitacja

FACYLITACJA

O procesie słów kilka.

FACYLITATOR /rola

To osoba lub grupa osób (w zależności od wielkości grupy, celu(ów), metody), ktróre planują, przygotowują i prowadzą spotkania dla małych (kilka osób) po bardzo duże grupy (kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób).  W przypadku facylitacji mówimy o procesach interwencyjnych (jednorazowych) lub złożonych z serii spotkań.

Główna rola sprowadza się do budowainia, utrzymania i rozwijania przestrzeni dla Uczestników, których zadaniem jest osiągnięcie określonego celu/ów. Istotne jest to, żeby tam gdzie to możliwe facylitator zapraszał do uczestniczenia i tworzenia treści, dialogu, wymiany wszystkich uczestników. Istotą jest właśnie wkład wszystkich Uczestników w zrealizowanie celu i osiągnięcie określonych rezultatów.

Z definicji osoba facylitatora powinna pozostawać neutralna wobec zagadnienia, celu. Subiektywna bezstronność i brak budowania koalicji z żadnym Uczestnikiem czy grupą Uczestników jest wymagana. Jednak w praktyce naturalnym procesem jest to, że facylitatorowi w danym momencie może być emocjonalnie i racjonalnie bliżej jakieś koncepcji, osobie czy grupie osób. Ważne aby miał tego świadomość i potrafił w danym momencie zarządzić nie tylko aspektem merytorycznym i procesem pracy ale również informacjami płynącymi z analizy własnego stanu emocjonalnego.

PROCES /facylitacji

Istotą pracy jest PROCES: od momentu pierwszego kontaktu z Klientem, poprzez projektowanie, wybór metody, prowadzenie i elastyczne reagowanie na potrzeby grupy w ramach zdefiniowanych celów i efektów aż po zakończenie i wsparcie klienta po zakończonym spotkaniu i planowaniu ewentualnych kolejnych kroków.