Kreatywność

Kreatywność na codzień i od święta. Dla każdego metody, sposoby, strategie i wiele innych

Cele

 • Budowanie i rozwijanie umiejęności kreatywnego patrzenia na problem i poszukiwanie rozwiązań
 • Skuteczne wykorzystywanie metod/technik kreatywnych wspierających myślenie
 • Większa świadomość własnych preferencji dotyczących procesów twórczych

Zagadnienia

 • Kreatywność a myślenie
 • Kreatywne myślenie jako funkcja umysłu
 • Kreatywność a wykorzystywanie wielu zmysłów do obserwacji i przetwarzania
  rzeczywistości
 • Perspektywa holistyczna w kreatywności
 • Przełamywanie myślenia „tu i teraz” oraz tworzenie nowych zjawisk
 • Kreatywność a praca w zespole
 • „Zabójcy” kreatywności
 • Znamiona pracy kreatywnej – kiedy tworzymy a kiedy udajemy, że kreujemy
 • Warunki zaistnienia procesu wymyślania „nowego” / „nieznanego”
 • Strategie kreatywne
 • Strategie tworzenia nowych rozwiązań (zarodka, wyniku idealnego itp.)
 • Facylitowanie spotkań kreatywnych – rola facylitatora, środowisko
 • Techniki kreatywnego myślenia (kilkadziesiąt różnych do wyboru)