flipcharty na żywo

Praktyczny, energetyczny, humorystyczny, merytoryczny warsztat z flipowania ale de facto z elementów znacznie ważniejszych niż samo flipowanie.

CELE

 • Poznanie metod i technik pracy z flipchartem oraz wykorzystanie innych rekwizytów i pracy z przestrzenią w zróżnicowanych kontekstach biznesowych
 • Twórcze wykorzystanie flipchartu jako narzędzia do wizualizacji, zbierania informacji, inspiracji
 • Tworzenia ciekawych flipchartów przed– i w trakcie spotkań
 • Zwiększenie pewności siebie podczas prezentacji
 • Wzrost indywidualnej kreatywności, spontaniczności i luzu w kontakcie z grupą podczas prezentacji i/lub spotkań
 • Poprawa komunikacji interpersonalnej w pracy indywidualnej i z grupą

Zagadnienia

 • Struktury tworzenia treści na flipcharcie – różne sposoby budowania treści na flipchartcie
 • Zaprezentuj siebie – indywidualno–grupowe prezentacje Uczestników
 • Wiedza z zakresie struktur i możliwości ich wykorzystania – jako podsumowanie możliwości jakie zostały zaprezentowane na początku warsztatu
 • Tworzenie osobistej biblioteki najbardziej użytecznych elementów graficznych (ikony, schematy, grafiki etc.) – adekwatne dla grupy docelowej i najczęściej prowadzonych aktywności (spotkań/prezentacji) i treści
 • „Ciekawy ekspert” – aplikacja zdobytych umiejętności w praktycznym studium przypadku w ujęciu metaforycznym lub analogicznym
 • Wiedza w zakresie grafik i możliwości ich wykorzystania prezentacja systemów tworzenia bibliotek z uwzględnieniem osobistego stylu
 • Przygotowywanie treści o charakterze informacyjnym (wiedzowym) – każdy Uczestnik otrzymuje fragment tekstu o dużej gęstości i jego zadaniem jest przygotowanie 1 flipchartu najlepiej oddającego treść
 • Trzy typy flipchartów – ad hoc, przygotowanie częściowe, gotowce – wprowadzenie do tych struktur i przygotowanie do pracy indywidualnej
 • Prezentowanie treści wiedzowych z wykorzystaniem trzech typów struktur
 • Facylitacja pracy i flipchart – fragmenty 2÷3 typów pracy wraz omówieniem
 • Rola facylitatora i rola wspierająca – jak flipchart może wspierać pracę zespołu
 • Etiudy pracy grupy (burza pytań, skojarzenia, struktury) – prowadzenie przez Uczestników i opracowanie dobrych praktyk lidera–facylitatora
 • Rysunkowe metafory wspierające procesy twórcze (definiowanie problemu, opis problemu, rozwiązywanie, podejmowanie decyzji itp.)
 • Moje metafory rysunkowe – warsztat pracy indywidualnej
 • Pokaż, powiedz, zaprezentuj – sposób wykorzystania metafory rysunkowej w pracy indywidualnej i grupowej /tutaj wykorzystanie rekwizytów/
 • Jak zbierać pomysły na flipcharcie – sposoby, dobre rady, pomysły i praktyczne wykorzystanie tego elementu podczas spotkań
  Flipchart – w ujęciu niestandardowym – czyli co jeszcze można zrobić z flipchartem
 • Przestrzeń – omówienie kluczowych elementów przestrzeni, ułożenia sali w zależności od treści i celu prezentacji
 • „Magiczne” punkty w przestrzeni jako kotwice ogniskujące uważność i uwagę audytorium
 • Kołodko, Jobs i inni oraz rekwizyty, które można używać jako wsparcie w pracy z grupą, przekonywaniu, informowaniu, podejmowaniu decyzji
 • Przykłady rekwizytów i etiudy Uczestników z użyciem rekwizytów
 • Konsultacje indywidualne w grupie – jak uatrakcyjnić prezentację przygotowaną zgodnie z wytycznymi korporacyjnymi
 • Jak zrobić ciekawy slajd – czyli przegląd najlepszych przykładów ze świata
 • Ja / Slajd / Audytorium – co ważne, ważniejsze i najważniejsze
 • Warsztat – indywidualne prezentacje z wykorzystaniem poznanych treści i utrwalenie zdobytych umiejętności (z nagraniem video)
 • Informacja zwrotna (autorefleksja, od Uczestników, od trenera)

METODY

Podczas zajęć stawiamy uwagę na aspekt praktyczny. Uczestnicy rysują, „ćwiczą rękę”, poszukują od siebie nawzajem inspiracji, udzielają sobie wsparcia i motywacji do wykorzystywania tego co poznali w pratkycznych zawodowych aspektach.

 • wykorzystanie systemu bikablo©
 • praktyczne ćwiczenia wykorzystujące różne struktury flipchartów
 • etiudy i zadania indywidualne i w dwuosobowych zespołach
 • prezentacje i analiza materiału
 • studium przypadku (wizualno–problemowe)
 • wykorzystanie ćwiczeń podczas pracy z innymi metodami: action learning, zespół reflektujący, studium przypadku
 • podsumowania w małych grupach

CZAS TRWANIA – 2 dni