Game Master

Tworzenie gier szkoleniowych

Praktyczny warsztat dostarczający Uczestnikom umiejętności tworzenia gier szkoleniowych.

Cele

 • Poszerzenie wiedzy na temat typologii gier i ich wykorzystania w kontekście szkoleniowym
 • Umiejętność tworzenia gier szkoleniowych wraz z ich przełożeniem na efekty edukacyjne
 • Świadome korzystanie z gier szkoleniowych w kontekście rozwoju osób i grup w organizacji

Zagadnienia

TYPOLOGIA GIER

 • rodzaje gier fabularnych – zarys poglądowy wraz z przykładami i użyciem tego typu gier w szkoleniach i rozwoju kompetencji
 • definicja terminu: fabularna gra LARP – ze względu na dynamikę i wysoką użyteczność wybraliśmy właśnie ten rodzaj gry do przedstawienia i doskonalenia warsztatu w przygotowywaniu i opracowywaniu gier
 • role i odpowiedzialności w trakcie rozgrywki – uczestnik, prowadzący, aktor
 • autorska gra LARP – przykład do omówienia

TWORZENIE GRY

 • etapy gry LARP
 • kreatywność w zaprzęgu – przekładanie pomysłów na spójny koncept gry
 • opracowanie 2 gier typu LARP przez Uczestników – praktyczny warsztat
 • fazy projektowe – kluczowe elementy
 • formułowanie celów i motywacji indywidualnych i grupowych
 • dobór właściwych narzędzi i metod
 • konstruowanie scenariusza gry fabularnej LARP według ustalonego wzoru
 • tworzenie i kompozycja ról
 • rekwizyty

PRZESTRZEŃ GRY

 • zagrożenia i błędy w przygotowaniu gry
 • showtime – rozegranie gier LARP stworzonych podczas treningu
 • kontraktowanie gry, ustalanie założeń, mechaniki i celów
 • feedback po rozgrywkach – wspólna dyskusja, konstruktywna krytyka

GRY A UCZENIE I GRUPA

 • trudne sytuacje w trakcie prowadzenia rozgrywki
 • psychologiczne aspekty związane z pracą z małą grupą
 • kreowanie więzi zespołowych