UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

I.PM - zarządzanie projektami

i.pm black

Opis programu

Szkolenie zatytułowane „Akademia Zarządzania Projektami” jest dedykowane projekt menedżerom, którzy wprowadzają podejście zorientowane na projekt, wykorzystując istniejące struktury funkcjonalne w organizacji. Taki sposób zarządzania i rozwoju biznesu oraz organizacji jest coraz popularniejszym podejściem zorientowanym na innowację, efektywność i lepszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami w firmie. Wprowadzenie podejścia zorientowanego projektowo w wielu organizacjach wymaga przeszkolenia kadry na wszystkich poziomach zarządzania oraz opracowania systemu przepływu informacji niezbędnego do efektywnego zarządzania. Proponujemy merytoryczne wsparcie we wprowadzaniu podejścia zorientowanego projektowo, które obejmuje szereg działań ukierunkowanych na budowanie i rozwijanie kompetencji niezbędnych do uruchamiania i realizowania działań projektowych w organizacji.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • kierownikom projektów, kierownikom zespołów projektowych
 • członkom zespołów projektowych
 • osobom odpowiedzialnym za wsparcie projektów (Project Management Office, Project Quality Assurance)
 • kadrze kierowniczej odpowiedzialnej za koordynacje realizacji projektów w organizacji
 • osobom chcącym usystematyzować swoją wiedzę i zwiększyć umiejętności z zakresu zarządzania projektami

Cele

 • Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu metodologii projektowych;
 • Przygotowanie członków zespołu i kierowników projektów do rozpoczęcia funkcjonowania w oparciu o metodologię projektową;
 • Zdefiniowanie i zrozumienie podstawowych ról projektowych;
 • Przejście kluczowych faz projektowych wraz ze zrozumieniem kluczowych aspektów w fazach projektowych;
 • Poprawa komunikacji w projekcie poprzez nabycie umiejętności precyzyjnego formułowania tez do spotkań projektowych;
 • Wzrost efektywności pracy menedżera projektu podczas prowadzenia różnorodnych spotkań związanych z PM

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie:

wiedział

 • jakie są fazy projektowe i cykl życia projektu
 • co jest niezbędne do prowadzenia projektów (w perspektywie: dokumentacji, zasobów, szacowania czasu)
 • jak formułować cele projektowe w kontekście rezultatów i ewaluacji projektu

umiał

 • prowadzić działania projektowe własne i zespołu z wykorzystaniem dobrych praktyk PM
 • szacować ryzyko projektowe i prowadzić dokumentację projektową
 • inicjować zróżnicowane spotkania projektowe

świadomy

 • możliwości, szans i zagrożeń związanych z projektami
 • osobistych kompetencji związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i zamykaniem projektów

zgromadzi

 • kilka najczęściej wykorzystywanych dokumentów w projektach
 • doświadczenie własne w zakresie metodologii projektowych

Program 

Dzień I/II - Wstęp do metodologii projektowej

 • Sprawy organizacyjne, projekt, otoczenie projektu, trójkąt projektowy
 • Przegląd metody i metodologii zarządzania projektami (PMI, Prince2, Agile /Scrum, XP/ itp)
 • Specyfika zarządzania projektowego w organizacji - wady/zalety i konsekwencje
 • Wartości, strategia i cele organizacji vs podejście zorientowane projektowo
 • Interesariusze w projekcie - Identyfikowanie potrzeb i wymagań, analiza, wskaźniki efektywności pracy
 • Projekty w organizacji
 • Typy i rodzaje projektów
 • Macierzowy sposób zarządzania czyli struktury funkcjonalne i projektowe
 • Cykle życiowe projektów
 • Fazy projektowe wraz z przykładami
 • Definiowanie wymagań projektowych
 • Czynniki sukcesu i czynniki efektywności wspierające proces decyzji wyboru projektu do realizacji
 • Ogólna ocena ryzyka projektowego
 • Studium wykonalności
 • Ocena ekspercka
 • Szacowanie ryzyka w projektach oraz jego wpływ na sposób realizacji

Dzień III/IV/V - Rola menedżera projektu

 • Wprowadzenie w rolę i ścieżkę rozwoju zawodowego Menedżera Projektów
 • Rozumienie projektu jako narzędzia rozwoju i efektywności zarządzania
 • Rola Menedżera Projektów - od wizjonera po realizatora działań projektowych
 • Miejsce strategii i subsystemu projektowego w innych systemach/strukturach działających w organizacji
 • Władza, odpowiedzialność, decyzje Menedżera Projektu
 • Główne zakresy kompetencji w ramach poszczególnych faz projektowych
 • Ustalanie zakresu projektu
 • Analiza potrzeb  - analiza luk biznesowych, metoda 5W, analiza zadań, near failure
 • Prowadzenie wywiadów z interesariuszami oraz sponsorem dotycząca konkretnych wymagań projektowych
 • Umiejscowienie projektu w strategii spójnego podejścia
 • PR wewnętrzny projektu

Dzień VI/VII - Twarde aspekty zarządzania projektami

 • Wprowadzenie do standardów zarządzania projektem
 • Przełożenie standardów PMI do działań Menedżera Projektów w organizacji
 • Metody i techniki budżetowania projektów
 • Budowanie harmonogramów - zasady i bilansowanie przeciążonych zasobów
 • Narzędzia: wykres Gantt'a, matryca zasobów, struktura podziału prac etc.
 • Buforowanie czasu
 • Czynniki wpływające na szacowanie czasu w projekcie
 • Szacowanie czasu metodą wartości składanych
 • Ścieżka krytyczna i zadania ścieżki krytycznej oraz bliskie ścieżce krytycznej
 • Ustalenie sposobu pomiaru efektów z klientem i interesariuszami
 • Wykres Gantt'a - metoda pierwotna i operacyjna
 • Ocena zasadności projektu - studium wykonalności
 • Pojęcie ryzyka i klasyfikacja ryzyka
 • Metody oceny ryzyka operacyjnego - MSF i FMEA
 • Szacowanie ryzyka - metoda ekspercka i metoda iloczynów ważonych
 • Prewencja i interwencja w zarządzaniu ryzykiem projektowym
 • Zarządzanie dokumentacją - kontrola i monitoring zasobów
 • Zarządzanie jakością - czynniki sukcesu vs czynniki jakości
 • Miary jakości opisowe i kwantyfikowane
 • Zastosowanie miar jakościowych w projektach
 • Sesja action learning lub zespołów reflektujących dotyczących pracy nad projektami (moderowana przez trenera)
 • Sesja pytań i sugestii dotyczących przygotowywanych projektów

Dzień VIII/IX/X - Budowanie zespołów projektowych i zarządzanie

 • Wyznaczanie celów - metody
 • Metody określania gotowości pracownika do wykonania zadania
 • Wdrażanie nowego członka zespołu
 • Wdrażanie pracownika do nowego zadania
 • Instruowanie
 • Rozmowa monitorująca
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej członkowi zespołu
 • Zasady określania czynników motywacyjnych w zespole
 • Kanały komunikacji w projekcie
 • Prowadzenie zebrań
 • Komunikacja e-mail'owa
 • Diagnozowanie problemów we współpracy w ramach projektu i określanie przyczyn sytuacji konfliktowych
 • Metody kreatywnego poszukiwania rozwiązań w sytuacjach konfliktowych
 • Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w projekcie
 • Sesja action learning lub zespołów reflektujących dotyczących pracy nad projektami (moderowana przez trenera)

Dzień XI/XII - Prezentowanie projektów

 • Wprowadzenie do sposobu prezentowania projektów oraz oceny efektywności projektowej
 • Indywidualne prezentacje projektów wdrożeniowych
 • Dyskusja dotycząca najbardziej prawdopodobnych realizacji projektowych
 • Zakończenie cyklu Akademia PM

Formy i metody szkoleniowe 

Ze względu na praktyczny charakter szkolenia, szkolenie prowadzone będzie metodami warsztatowymi przy aktywnym współudziale uczestników uwzględniając w szczególności:

 • Symulacje i gry szkoleniowe - autorska gra szkoleniowa me.Builder
 • Studium przypadku poglądowe i problemowe - praca na realnych sytuacjach biznesowych
 • Praca w małych grupach zadaniowych
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Metody heurystyczne
 • Dyskusje
 • Praca z formularzami
 • Prezentacja multimedialna, miniwykład
 • Odgrywanie ról

W pracy warsztatowej wykorzystywany jest sprzęt audio/video tak, aby uczestnicy na bieżąco mogli monitorować swój poziom kompetencji. Dodatkowo bardzo ważny podczas warsztatu jest element związany z udzielaną na bieżąco informacją zwrotną zarówno ze strony trenerów,
jak i samych uczestników.

Trener prowadzący

oferta szczegółowa

czas [godz] 96
osób 12

Pracowaliśmy dla

 • Alstom
 • aviva
 • BAT
 • comarch
 • karcher
 • rr donnelley
 • BPH
 • Ciech
 • CITTRU
 • Diageo
 • Ericpol
 • Hawle
 • Hewitt
 • Fakro
 • Gorazdze
 • Hudson
 • IBM
 • JTI
 • Kolter
 • LG
 • LN
 • Luxoft
 • Maspex
 • Medicus
 • Megabajt
 • Menolly
 • MIG
 • MotaEngil
 • Murapol
 • Oleofarm
 • Orlen
 • OrlenOil
 • PGE
 • Philips
 • PKPEnergetyg
 • Polbank
 • PZU
 • Ramsat
 • Sabre
 • SaintGobain
 • Skanska
 • state-street
 • Strabag
 • UJ
 • Vestas
 • Wiosna
 • WszechnicaUJ
 • Ziaja
 • ZUS
 • pse
 • bridgestone
 • auchan
 • henkel
 • orange
 • google
 • krakowskaakademia
 • uł
 • ncplus
 • man
 • martinbraun
 • dolby
 • zatorland
 • kolporter
 • mlynjacka
 • leroymerlin
 • bzwbk